Handelsbetingelser

KJØPSBETINGELSER

Våre kjøpsbetingelser gjelder for alle leveranser fra LivingSport. Betingelsene gjelder i de tilfeller, hvor det ikke er inngått andre skriftlige avtaler mellom deg som kjøper og LivingSport AS.

Produktbeskrivelser og bruksanvisninger til varene følger med leveransen fra LivingSport AS.

Klikk på det du ønsker og gå dirkete til emnet: 

BESTILLING AV VARER

PRISER

BETALINGSBETINGELSER

HANDELSVILKÅR

ENDRING ELLER ANNULLERING AV ORDRE

REKLAMASJONSRETT

ANSVAR

FORSENDELSE & LEVERING

VAREMOTTAK

FRAKT- & LEVERINGSOMKOSTNINGER

For å kunne bestille produkter via forhandler-logg inn må du opprettes som forhandler. Kontakt LivingSport AS sin salgsavdeling direkte på mail: info@livingsport.eu eller på telefon 8230 1997.


BESTILLING AV VARER

Som forhandler kan du kjøpe produkter direkte på LivingSport og pr. telefon via vårt kundesenter  8230 1997. Ved avslutning av varebestillingen får du automatisk en mail med kvittering/bekreftelse av ordren. I mailen vil det fremgå, hvilke produkter du har bestilt. 

Vi anbefaler, at du tar vare på ordrebekreftelsen og eventuelt printer den ut. LivingSport.eu kan kansellere ordren som følge av trykkfeil, tekniske problemer, leveringssvikt og lignende situasjoner.


PRISER

Alle veiledende utsalgspriser på LivingSport.eu er angitt i danske kroner (NOK) og er inklusiv 25 % moms. Som forhandler vil innkjøpsprisene være angitt eksklusiv moms. Fraktprisene er kun gjeldende i Norge. Ved frakt til utlandet tillegges ytterlige fraktomkostninger. Kontakt LivingSport A/S for nærmere informasjon.


BETALINGSBETINGELSER

Kontakt Livingsport A/S for ytterligere informasjon eller bruk din forhandler-logg inn.   


HANDELSVILKÅR

Det forutsettes at kjøper ved bestilling har gjort seg kjent med salgs- og leveringsbetingelser.  Selger og kjøper kan kreve, at tilbudet underskrives av begge parter. En bestilling gjennomført i internettbutikken anses som et tilbud akseptert av kjøper. Hvis det innen skjer endringer innen prosjektets tilbudsdato på moms, toll eller eksportavgifter eller det som følge av regjeringsendringer eller lovgivninger her eller i utlandet kommer uforutsette tillegg og omkostninger, har selgeren rett til å kalkulere dette i tilbudsprisene. 

Da kjøp utelukkende kan inngås mellom to virksomheter og i forhold til avtaleloven er kjøpet ikke omfattet av kjøpsloven. 


ENDRING ELLER ANNULLERING AV ORDRE

Ønsker du å endre kjøpet etter at ordrebekreftelsen er mottatt, kan du endre ordren ved å ta kontakt med LivingSport's kundeservice på info@livingsport.dk. Kundeservice hjelper deg med å endre din ordre, såfremt ordren ikke er sendt. Enhver returnering av varer skal godkjennes av LivingSport AS. 

 

REKLAMASJONSRETT

Reklamasjonsretten betyder, at forbrukeren kan klage over feil og mangler, som fremkommer innen 24 måneder efter mottagelse av varen. Avhengig av den konkrete situasjon vil det si reparasjon, ombytning, kreditering eller reduksjon av varens pris. Reklamasjonsretten bortfaller, såfremt mangelen er forårsaket av forbrukeren, eksempelvis som følge av feilaktig anvendelse, ukorrekt samling, feilaktig eller uautorisert reparasjon. Reklamasjonsretten bortfaller dessuten, såfremt kvittering mangler, serienummeret er fjernet eller ødelagt eller hvis varen har vært tilsluttet feil spenning. Det er videre en forutsetning, at mangelen var til stede, da forbrukeren mottok varen første gang.

Der skal reklameres innenfor en rimelig tid etter, at mangelen er konstatert. Reklameres det innen 2 måneder, anses reklamasjonen alltid for å være innenfor riktig tid. Hvis der foretas en reklamasjon, skal vår serviceavdeling kontaktes så raskt som mulig på telefon 2859 1998 eller via mail på service@livingsport.eu. Primær informasjon som alltid skal opplyses er: Personlig kontaktdata, serienummer, feilbeskrivelse og kjøpsdato. Disse opplysningene er en forutsetning for, at vår serviceavdeling kan yte en optimal service. Serviceavdelingen vurderer, hva som er det beste å gjøre i den enkelte sak. I de tilfellene som krever besøk av serviceteknikker eller reklamasjoner, som ikke blir godkjent, vil dette bli fakturert i etterkant

 
Produkter til service skal returneres til: 
Kolsrud Service
Biskop Jens Nilssøns gate 5,
0659 Oslo
Norge
 

Ved returnering av varen skal problemet beskrives så detaljert som mulig. Husk at varen alltid skal returneres forsvarlig emballert for at unngå transportskader. Sørg for å få en kvittering på sendingen.

Merk: Vi mottar ikke pakker sendt med oppkrav eller lignende. Kontakt gjerne LivingSport AS for henting av produkt.  

NB! Oppgi alltid serienummeret. Det er kundens ansvar å notere varens serienummer ved mottagelse av varen, da LivingSport.eu dessverre ikke kan være behjelpelig med å fremskaffe dette på et senere tidspunkt. Serienummeret skal ALTID opplyses ved reklamasjonssaker, da nummeret er viktig i forbindelse med servicesaker. I de tilfeller hvor serienummeret er slitt av, er det ikke LivingSport.eu’s ansvar å fremskaffe nummeret.

 

ANSVAR

LivingSport.eu påtar seg ikke noe ansvar for forsinkelser. LivingSport.eu påtar seg ikke ansvar for tap av data eller programmer i forbindelse med undersøkelse av reklamasjoner eller reparasjoner. LivingSport.eu påtar seg ikke ansvaret for, at våre varer forårsaker: Indirekte skade eller følgetap, driftstap, tap av arbeidsfortjeneste, lønn, inntekter, oppsparing, tap, som du kunne ha unngått ved rimelige tiltak, skader på grunn av force majeure. LivingSport.eu påtar seg ikke ansvar som følge av kjøperens rettsforhold overfor tredjepart.


FORSENDELSE & LEVERING

Som utgangspunkt sender LivingSport.dk innenfor 24 timer. Bestilte varer sendes som utgangspunkt samlet på én gang.

LivingSport.eu estimerer normalt en leveringstid på max. 1-3 hverdager med forbehold for eksterne forhold, som ligger utenfor vår innflytelse.

Ved innlegging av en ordre skal leveringsnavn & -adresse tydelig fremgå. Enhver ordre som skal leveres til private personer, kan kun garanteres levering til inngangsdør. Skriv dog gjerne hvilken etasje varen ønskes levert, og vi oppfordrer transportør til at følge dette. Når varen avleveres hos privatpersonen, bortfaller Livingsport A/S' ansvar for varen, som deretter påhviler mottager.

Varer som tas i retur, fordi mottager ikke er å treffe, vil bli debitert fraktomkostninger for ekstra utkjøring. LivingSport.eu leverer til hele Norge. Kontakt LivingSport AS kundeservice på telefon (47) 4046 9329 for opplysninger om, hvordan og hvortil vi kan levere i ditt område. Leveringstid og pris vil bli opplyst, innen inngåelse av avtale og utsendelse av varer.

Vigtig information vedr. levering: 

Forsendelser opptil 20 kg blir leverte med Post Danmark til alle private adresser. Hvis der ikke er noen hjemme ved levering, mottar du en hentelapp fra Post Danmark. Veier din ordre over 20 kg, blir den sendt med et fraktfirma. Fraktfirmaet kjører ofte ut med varer på hverdager i tidsrommet kl. 9-17.00. Det kan derfor være en fordel for deg at få levert varen på din arbeidsplass - så behøver du ikke være hjemme for at motta pakken. 

 

VAREMOTTAK

Når du mottar dine varer, skal du huske å kontrollere de for eventuelle synlige skader. Er emballasjen skadet eller har andre synlige tegn på skade, skal du kvittere på fraktbrevet, men med forbehold for eventuelle skader på innholdet. Som utgangspunkt skal du aldri kvittere for en vare, som du mener, ikke lever opp til det du bestilte.

Hvis du avviser en vare, så kontakt alltid LivingSport AS på telefon (47) 4046 9329 og informer oss om, at du har avvist varen. Hvis emballasjen er intakt, men du allikevel finner varen skadet eller defekt etter utpakking, skal du anmelde det til LivingSport.eu på telefon (47) 4046 9329. Av bevismessige årsaker bør du kontakte oss pr. telefon eller mail, service@livingsport.eu, straks etter mottagelse. Uansett om det er snakk om synlige eller ikke-synlige skader, bør du kontakte LivingSport A/S, som hjelper deg med å løse problemet.

 

FRAKT- & LEVERINGSOMKOSTNINGER

Fraktprisene er inklusiv transportforsikring.

Please wait...

Contact Us