PERSONVERNREGLER

 

I våre personvernregler for LivingSport A/S finner du hjelp til å forstå hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler disse inn og hva vi som dataansvarlig organisasjon bruker dem til.

1. Generelt
Disse personvernreglene er gjeldene for samtlige personlige opplysninger du gir oss, og/eller som vi samler inn om deg når du er kunde hos LivingSport A/S, eller når du besøker vår nettside www.livingsport.eu.

2. Dataansvarlig
De dataansvarlige organisasjonene for behandling av dine personopplysninger er:
LivingSport AS
C/O Vidi Revision
Johan Scharffenbergs vei 91
0694 Oslo, Norge
Org nr. 915 334 776

Og

Fitness & Healthcare Group
Industriparken 25
2750 Ballerup
Danmark
CVR nr. 27328229

Når vi behandler personlige opplysninger overholder vi EUs databeskyttelsesforordring (GDPR) samt de norske persondatarettslige reglene som er gjeldene etter 01. juli 2018.

Har du spørsmål til våre personvernregler, eller måten vi behandler dine personlige opplysninger på, kan du rette henvendelser til info@livingsport.dk eller på telefon +45 82 30 19 97.

Ønsker du innsikt i dine personlige opplysninger eller mener du at det er registrert feilaktig data – eller du har andre innsigelser, kan du rette henvendelser til LivingSport. Du har mulighet til å få innsikt i hvilke informasjon som er registrert om deg, og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i persondataloven.

3. Nettsted og cookies
Når du besøker nettsiden www.livingsport.eu benytter vi Google Analytics-cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres i din nettleser for å kunne gjenkjenne din datamaskin ved tilbakevendende besøk. Cookies hjelper oss med å se hvor mange som besøker hjemmesiden (trafikkmåling), samt hvordan våre brukere samhandler på nettstedet. Vi behandler ikke informasjon om brukeratferd som kan forbinde brukeratferden til bestemte personer. Vi deler ikke denne dataen med noen, og den dataen vi får brukes utelukkende til å forbedre nettstedet og brukeropplevelsen for deg som besøkende. Du kan lese mer om Google Analytics-cookies her.

Du kan reservere deg mot cookies fra Google Analytics her.

Cookies sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere) men de fornyes etter hvert besøk. Ønsker du å slette eller blokkere cookies, kan du se en veiledning her.

4. Innsamling av personlige opplysninger
Er du kunde eller kontakter oss fra hjemmesiden, samler vi inn følgende alminnelige personopplysninger om deg: navn, tittel, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og e-post-adresse, samt faktureringsopplysninger som firmanavn, CVR nr. m.m. Når det på hjemmesiden blir mulighet for automatisk kortbetaling vil vi også samle inn betalingskortopplysninger.

Personopplysninger blir aldri levert til en tredjepart med mindre du selv gir samtykke til dette.

Vi samler ikke inn private kategorier av personopplysninger (følsomme opplysninger) om deg.

5. Behandling av personlige opplysninger
Vi behandler kun personlige opplysninger i det omfang som er nødvendig, for eksempel når man blir opprettet som kunde. Det kan for eksempel være nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler og tilknyttede ytelser. Det kan også være for å leve opp til de forpliktelser vi har som dansk virksomhet, hvor vi er omfattet av dansk lovgivning.

Personlige opplysninger skal forstås som definert i persondatalovgivningen.

Vi lager ingen profilering av deg og misbruker ikke dine personopplysninger. Vi videreformidler dessuten ikke dine personlige opplysninger uten ditt samtykke, med mindre vi er forpliktet til dette i henhold til lovgivningen.

Er du kunde anvender vi dine personlige opplysninger til å:
• Sende ordrebekreftelse, adgangskoder og brukerveiledning til deg
• Gi deg kundeservice, support, svare på spørsmål og oppfylle dine forespørsler
• Utføre dine ordre og levere vår service og ytelser
• Håndtere administrasjon av kundeforholdet til deg
• Sende varslinger om nye muligheter, produkter, priser, systemoppdateringer, nedetider m.m. via e-post.

6. Deling av dine personopplysninger
Vi kan dele dine personopplysninger med de leverandører og samarbeidspartnere som bistår oss med utførelsen av din ordre, eller som bistår oss med vår IT-drift, hosting, SMS-gateway m.m. Det betyr at vi eksempelvis kan dele dine opplysninger med våre serviceleverandører, vår tekniske support og vår bank.

Vi deler dine opplysninger i det omfang vi er forpliktet til, for eksempel som følge av krav om innrapportering til offentlige myndigheter som skatt.

7. Deling av opplysninger med mottakere utenfor EU/EØS
Som dataansvarlig deler vi ikke personlige opplysninger med mottaker utenfor EU/EØS.

8. Beskyttelse av personopplysninger
I henhold til persondataloven skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerte fasiliteter og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig og i hensyn til dine rettigheter som bruker. Vi kan dog ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføringer via internett. Det betyr at det kan være en (begrenset) risiko for at andre uautoriserte får tilgang til informasjonen, når data sendes og oppbevares elektronisk. Du gir dermed dine personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger slettes eller anonymiseres løpende når det formål de ble samlet inn for avsluttes. Personopplysninger lagres maksimum i 5 år etter at kundeforholdet eller relasjonen er avsluttet.

Den raske utviklingen av internettet betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendig. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre nærværende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det retter vi selvfølgelig datoen under pkt. 9. ”sist oppdatert” nederst på siden. Ved tilfeller av vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig melding på vår hjemmeside.

I det omfang som det behandles personopplysninger om deg, har du ifølge persondataloven rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som kan tilskrives deg. Dersom det viser seg at de opplysninger eller data som behandles om deg er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve disse korrigert, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelser mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du har samtidig mulighet til å klage over behandlingen av opplysninger og data vedrørende deg. Klage innvilges til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 57, stk. 1.

9. Sist oppdatert
Disse personvernreglene er senest oppdatert den 3-6-2018.

Please wait...

Contact Us